Statuten

Statuten zijn de regels en wetten van een vereniging. Hierin staat hoe de structuur in elkaar zit, hoe leden verkozen of afgezet worden. Hoe verkiezingen gebeuren en zo verder.
De onderstaande statuten zijn deze van VTK vzw. In PDF-vorm vindt u ze hier. Deze van VTK Ondersteuning vzw zijn gelijkaardig en vindt u hier. Het huishoudelijk reglement verkrijgt u via deze link.