Userserver


Sinds dit jaar (0708) bieden we aan alle vtk-leden opslagruimte aan op onze eigen userserver, die overal ter wereld bereikbaar is.
Altijd handig voor backups van verslagen, groepswerken, ander zaken ... op te plaatsen.

Wat is er ter beschikkig ?

Je hebt in totaal 1 gigabyte webruimte. In je homedirectory zijn er twee mappen zichtbaar:

 • private_storage: enkel leesbaar voor jezelf
 • public_html: overal en voor iedereen leesbaar vanaf: http://users.vtk.be/~s-nummer/

Afhankelijk van hoever je iets beschikbaar wilt maken om via een webbrowser toegankelijk te zijn, kan je kiezen in welke van beide mappen je submappen wilt aanmaken, en bestanden plaatsen.

Aanvraag login
Nieuw paswoord aanvragen

Op de VTK-site kan je een nieuw paswoord aanvragen, indien je nog geen had.
Hou er rekening mee, dat bij de eerste aanvraag van dit wachtwoord, je een kwartier geduld moet hebben, voor je kan inloggen op de userserver.

Bestaand wachtwoord gebruiken/vervangen

Sommige mensen hebben nog een oud paswoord van in de tijd van het lokale login-systeem. Deze kunnen dit oude paswoord gebruiken, of wijzigen. Mocht je dit oude paswoord vergeten zijn, kan je altijd een nieuw aanvragen.

Howto inloggen
Windows
Via WinSCP
 • download winscp en klik op Installation package.
 • installeer winscp
 • start winscp door te klikken op het icoontje op uw bureaublad
 • vul in bij 'Host name': users.vtk.be
 • vul in bij 'User name': s-nummer/m-nummer
 • vul je wachtwoord in
 • klik op 'Login'
Via Filezilla (LUDIT pc-klassen)
 • 'Host': users.vtk.be
 • 'Servertype': SFTP using SSH2
 • 'User': s-nummer/m-nummer
 • wachtwoord invullen
 • klik op 'Connect'
Linux
gftp
 • mogelijk via gftp
 • 'Host': users.vtk.be
 • 'User': s-nummer/m-nummer
 • 'Pass': paswoord
 • type verbinding: SSH2
KDE
 • open Konqueror
 • in adresbalk: sftp://{s-nummer}@users.vtk.be
command line
 • open een terminal
 • scp {bronbestand} {s-nummer}@users.vtk.be:~/{doel}
  met {doel}= private_data of public_html
MacOSX
 • mogelijk via cyberduck
 • Protocol: SFTP
 • 'Server': users.vtk.be
 • 'Gebruikersnaam': s-nummer/m-nummer
 • 'Wachtwoord': paswoord
Terms of Use

Het is belangrijk dat u ook de regels die opgelegd worden door K.U.LeuvenNet, Belnet en CWlab ook te respecteren. De VTK userserver is zowel verbonden met het 'internet' als met het intranet van de K.U.Leuven dus hun regels gelden ook. Voor hun regels kunt u terecht op:

Respecteren van auteursrechten:

Het is verboden de netwerken van de K.U.Leuven en zijn geassocieerde KotNet-providers (BELNET, UPC, Iverlek) te gebruiken voor onwettige doeleinden. Elk gebruik (hierin begrepen het doorzenden, verdelen, aanbieden of opslaan) van materiaal via de K.U.Leuven netwerken en de netwerken van zijn geassocieerde KotNet-providers, dat strijdig is met de Belgische, Europese en internationale regelgeving, is verboden inzake o.a. bescherming van de persoonlijke levenssfeer, intellectuele eigendomsrechten, bescherming van handelsnamen, gebruik dat rechten van derden schendt en/of een strafrechterlijk misdrijf uitmaakt.

Het is de gebruiker verboden om software met auteursrecht te kopiëren of via netwerken door te sturen en op andere systemen te gebruiken. Dit geldt eveneens voor andere auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals beeld en geluid.

VTK vzw behoudt zich het recht voor routinecontroles uit te voeren om het naleven van deze regel te controleren

Persoonlijke account

Logins zijn enkel en alleen voor persoonlijk gebruik. Een paswoord mag in geen geval doorgegeven worden aan anderen. Niet aan een medestudent, niet aan je vriend/vriendin, zelfs niet aan je moeder. Elke gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor wat er gebeurt met zijn login. Bescherm uw login met een goed paswoord en geef het nooit door.

Overeenkomst

Bij overtreding van de overeengekomen principes en richtlijnen zullen intrekking of bevriezing van een login overwogen worden, alsook gerechtelijke stappen. Het VTK IT-team zal ernstige overtredingen onderzoeken om verdere sancties te bepalen. Als een hogere instantie ons een overtreding van haar eigen regels meldt, zullen wij volledige medewerking verlenen aan hun onderzoek. VTK behoudt het recht om, zonder voorafgaande aankondiging of mededeling, het verder gebruik van de dienst door de gebruiker te blokkeren en/of de dienstverlening blijvend stop te zetten.

De systeembeheerders doen hun best om de computers stabiel te houden. Dat houdt o.a. in dat er regelmatig backups genomen worden. VTK vzw, noch 't ElixIr vzw, noch hun medewerkers kunnen echter aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door de blokkering van accounts, verwijdering van gegevens, verlies van gegevens of enig ander voorval gerelateerd aan de dienstverlening, ongeacht de oorzaak ervan, behoudens bepalingen van dwingend recht.

Het IT-team (itvtk.be)