Elektronische diensten


Wat is IT?

IT is het team binnen VTK dat zich bezighoudt met de informatica-infrastructuur. Enerzijds zorgt IT voor ondersteuning aan het praesidium voor hun werking, maar anderzijds biedt IT ook een hele waaier van diensten aan de leden: naast de vtk-website, hosten we een aantal jarensites en sites van werkgroepen en activiteiten als Revue, Kanweek, BEST, ... Samen met de secretaris onderhouden we de pc's in het secretariaat en zorgen we voor mailinglijsten voor de jaren. Ook bedrijvenrelaties, cursusdienst en ons 24urenloop-standje voorzien we van de nodige hard- en software, en sinds kort bieden we ook internet-pc's aan in het theokot. Verder bieden we ook webruimte aan alle vtk-leden op onze userserver, en dit voor 1 volle gigabyte. Voor dit alles bezit IT over een aantal servers die draaien in het CWLab en op Ulyssis