De VILv is de Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs afgestudeerd aan de KU Leuven.

Als alumnivereniging groepeert zij de ingenieurs, afgestudeerd aan de KU Leuven en organiseert zij tal van activiteiten, niet alleen ten behoeve van haar leden, maar ook voor toekomstige ingenieurs.

Naast het organiseren van activiteiten speelt de VILv ook een belangrijke rol in werkgroepen en acties die betrekking hebben op de belangen van de Leuvense ingenieur. De vereniging onderhoudt nauwe banden met enerzijds de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW) van de K.U. Leuven en anderzijds met de studentenkring van ingenieurs, de Vlaamse Technische Kring (VTK).

Leden van VILv krijgen gratis het tijdschrift GeniaaL toegestuurd. Dit tijdschrift is een gezamenlijk uitgave van VTK, de Faculteit Ingenieurswetenschappen en VILv. Het blad wil de brug verstevigen tussen de studenten ingenieurswetenschappen, de alumni en iedereen die werkzaam is in de faculteit.

Vervoeg alvast ook onze LinkedIn groep!

Algemene Ledenvergadering

Klik hier om je in te schrijven voor de jaarlijkse AV die doorgaat op vrijdag 1 juni 2012.

Dag van de ingenieur 2012

Klik hier voor meer info over de Dag van de ingenieur.

Vilv-kalender

 

Geen activiteiten gevonden


Verslag dag van de ingenieur 2 oktober 2010

Download geniaal: Juli 2012